Εταιρικοί πελάτες μας

  • Δήμος Κερατσινίου (Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου)
  • Δικηγορικό Γραφείο Θ. Μαντά (Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου)
  • ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ (Τεχνική εταιρεία. Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου)
  • ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ (Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου)
  • ΔΑΛΚΑΣ ΕΠΕ (Βιοτεχνία ειδών ρουχισμού εργασίας. Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου)