Τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης που προσφέρει η CEA δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να αποκτήσουν ένα πακέτο ωρών υποστήριξης προ-πληρώνοντάς το και χρησιμοποιώντας το όταν πραγματικά το χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο επωφελούνται καλύτερων χρόνων απόκρισης και έκπτωσης επί των κανονικών τιμών ως εξής:

Πακέτο 10 ωρών με έκπτωση 5% κοστίζει 100,00 € συν 24% ΦΠΑ
Πακέτο 20 ωρών με έκπτωση 10% κοστίζει 250,00 € συν 24% ΦΠΑ
Πακέτο 30 ωρών με έκπτωση 15% κοστίζει 300,00 € συν 24% ΦΠΑ
Πακέτο 40 ωρών με έκπτωση 20% κοστίζει 550,00 € συν 24% ΦΠΑ
Πακέτο 50 ωρών με έκπτωση 25% κοστίζει 800,00 € συν 24% ΦΠΑ

Τα παραπάνω πακέτα προπληρωμένης υποστήριξης έχουν διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς και ισχύουν για εργασίες που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 (εκτός αργιών). Ως ελάχιστη ώρα χρέωσης αυτές τις ημέρες και ώρες θεωρείται η μία (1) ώρα και η χρέωση ξεκινά από την αναχώρηση του τεχνικού από την έδρα μας. Παραμονή του τεχνικού στον πελάτη πέραν της μίας ώρας χρεώνεται ανά 15 λεπτά.

Εργασίες που πραγματοποιούνται εκτός των ωρών αυτών (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) και αργίες, χρεώνονται με 15 € ανά ώρα συν 24%. Ως ελάχιστη ώρα χρέωσης αυτές τις ημέρες και ώρες θεωρείται η μία (1) ώρα και η χρέωση ξεκινά από την αναχώρηση του τεχνικού από την έδρα μας. Παραμονή του τεχνικού στον πελάτη πέραν της μίας ώρας χρεώνεται ανά 30 λεπτά.

Ο χρόνος ανταπόκρισης μας είναι έως 2 ώρες από την καταγραφή του προβλήματος από τους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.