Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουμε

Όταν αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ενός νέου πελάτη:

 • Προτείνουμε τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης με βάση την υποδομή της εταιρίας και τον αριθμό των χρηστών
 • Κάθε νέα σύμβαση συντήρησης ξεκινά με έλεγχο και καταγραφή των συστημάτων της εταιρίας, του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί
 • Εφόσον υπάρχουν λάθη στις εγκαταστάσεις ή σοβαρές παραλείψεις, καθώς και περιθώρια βελτίωσης, τα θέτουμε υπ’ όψη σας μαζί με το κόστος των βελτιώσεων αυτών
 • Συγγράφουμε και σας παραδίδουμε πλήρη τεκμηρίωση του δικτύου σας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων:

 • Υποστήριξη servers
  • Windows Server
  • Windows Small Business Server
  • Exchange Server
  • SQL Server
 • Server and applications Virtualization
 • Υποστήριξη δικτυακών συσκευών (routers, switches, firewalls) και πρόσβασης στο Internet
 • Εγκαταστάσεις λογισμικού
 • Αναβαθμίσεις υπολογιστών και εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών
 • Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κλπ
 • Antivirus checks / configurations
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών
 • Διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού και security patches