211-7202262 - 6977313977

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή την συντήρηση των εταιρικών ή μη δικτύων σας. Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει οποιαδήποτε δίκτυο, είτε σε Windows περιβάλλον, είτε σε Linux.

Καλέστε μας για τιμές.

Close Menu