Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή την συντήρηση των εταιρικών ή μη δικτύων σας (όχι την δομημένη καλωδίωση).

Εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο απο την Microsoft, αναλαμβάνει οποιοδήποτε δίκτυο, είτε σε Windows περιβάλλον, είτε σε Linux.

Καλέστε μας για προσφορά υπηρεσίας.

Δικτύωση (Networking)

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στερούνται κάποιου επαγγελματία της πληροφορικής πλήρους απασχόλησης λόγω του οικονομικού βάρους. Εμείς ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με δίκτυα. Οι πολύ καλά καταρτισμένοι μηχανικοί μας όχι μόνο επιλύουν τα καθημερινά ζητήματα αλλά και εξετάζουν τις γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και είναι σε θέση να προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για την αξιοποίηση της υποδομής σας.

Οι υπηρεσίες δικτύων περιλαμβάνουν

  • Σχεδίαση δικτύου
  • Αναβάθμιση δικτύου
  • Επανασχεδιασμό δικτύου
  • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Ασύρματων Δικτύων
  • Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων
  • Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου
  • Συντήρηση / επισκευή δικτύου
  • Εγκατάσταση / Οργάνωση / Συντήρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (Servers)
  • Αποκατάσταση προβλημάτων κεντρικών υπολογιστών

HelpDesk και onsite (στο χώρο σας υποστήριξη)

Επικοινωνώντας με το helpdesk μας οι πελάτες μας λαμβάνουν άμεση τεχνική υποστήριξη και έτσι το πρόβλημά τους λύνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε στην CEA διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του δικτύου σας.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Υποστήριξη

Αν υπάρχει η ανάγκη για απομακρυσμένη σύνδεση με το δίκτυο της εταιρίας σας στην CEA μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια οικονομική λύση στα μέτρα σας. Έτσι, όποιο είδος τεχνολογίας και να χρησιμοποιηθεί (VPN Tunnel, Terminal Server ή άλλο) να μπορείτε γρήγορα και με ευκολία να συνδέεστε με το δίκτυο σας  και έτσι να δουλεύετε από οπουδήποτε. Επίσης με την χρήση των τεχνολογιών αυτών οι τεχνικοί της CEA μπορούν, μετά από έγκρισή σας φυσικά, να σας παρέχουν απομακρυσμένη υποστήριξη ώστε να είναι άμεση η επίλυση των περισσοτέρων προβλημάτων σας.