Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση του Internet, στον χώρο σας. Σύνδεση δικτυακά και τις συσκευές που έχετε και θέλετε να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet και παροχή συμβουλών για την καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι σε προβλήματα που τυχών προκύψουν στον “κόσμο” του Internet.

Επίσης αναλαμβάνουμε την προσθήκη eMail λογαριασμών και την εγκατάσταση εφαρμογών, όπως Skype, Facebook, κλπ.